22 05.2012

Συνελήφθη ο Δρούζος αντιρρησίας συνείδησης Άρμο Σαϊντ Νάφα

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ειδήσεις
Ο 18χρονος Άρμο Σαϊντ Νάφα, από την παλαιστινιακή πόλη Bit Jan στο βόρειο Ισραήλ συνελήφθη μετά την άρνησή του να καταταγεί στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο Άρμο Σαϊντ Νάφα είναι μέλος της θρησκευτικής μειονότητας των Δρούζων. Οι άρρενες Δρούζοι καλούνται από τις ισραηλινές αρχές να υπηρετήσουν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Ο Άρμο Σαϊντ Νάφα απορρίπτει το οποιοδήποτε τμήμα ενός στρατού που κατέχει και καταπιέζει τον παλαιστινιακό λαό.

Η φυλάκιση του Άρμο Σαϊντ Νάφα είναι μια παραβίαση του άρθρου 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), του οποίου το Ισραήλ είναι κράτος – μέλος.

Είναι πολύ πιθανόν ότι ο Άρμο Σαϊντ Νάφα θα υποστεί επανειλημμένες φυλακίσεις εξαιτίας της άρνησής του να υπηρετήσει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Αυθαίρετη Κράτηση στη γνωμοδότησή της 24/2003 για το Ισραήλ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επανειλημμένες φυλακίσεις των αντιρρησιών συνείδησης στο Ισραήλ είναι αυθαίρετες και γι’ αυτό συνιστούν παραβίαση του άρθρου 14, παράγραφος 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR).

Εκκλήσεις μπορείτε να στέλνετε από σχετική φόρμα αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο site της War Resisters International

Πηγή: WRI

από:http://intifadagr.wordpress.com/