28 04.2010

Ψήφισμα - Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρεβέζης

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ψηφίσματα Υποστήριξης
ΤΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την προμήθεια , από τον Δήμο Πρέβεζας και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας , μιας γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αξίας 1.500,00 €, ως συνεισφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμένο Παλαιστινιακό Λαό  στην Λωρίδα της Γάζας.

2. Εγκρίνει ψηφίζει  πίστωση 750,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.000 με τίτλο <Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού> της στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας , οικ. Έτους 2010 και την καταβολή της  για την προμήθεια της ανωτέρω γεννήτριας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

3. Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για την πρωτοβουλία  <ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΖΑ>:


ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας:

1)      Στηρίζει την Πρωτοβουλία <ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΖΑ> ,που είναι μια διεθνής αποστολή που επιδιώκει να μεταφέρει στην ΓΑΖΑ, ανθρωπιστικό και εκπαιδευτικό υλικό καθώς  και βοήθεια για την ανοικοδόμηση των  υποδομών της.

2)      Καλεί την Διεθνή Κοινότητα  να αναλάβει  πρωτοβουλίες για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα  και οι βιοτικές ανάγκες των Παλαιστινίων και να βάλει τέλος στο έγκλημα που συντελείται στην Λωρίδα της Γάζας.

3)      Καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν με κάθε τρόπο στο Διεθνές Κίνημα στήριξης των αποκλεισμένων Παλαιστινίων και να στηρίξουν την Πρωτοβουλία <ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ   ΓΑΖΑ>.


Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 06 Μάιος 2010 13:07